Kategorie

Producenci

wybierz producenta:

Informacje

Odwiedź nas na facebooku
https://www.facebook.com/Patryczekpl

Nasze aukcje na allegro:
kliknij

 

REGULAMIN

1.Dane Ogólne

Sklep internetowy www.patryczek.pl prowadzony jest przez:

„Patryczek” Maciej Kowalik

wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

ul. Piłsudskiego 2/116

85-799 Bydgoszcz

NIP: 554-252-88-00

REGON: 340209544

zwana też dalej „Sprzedawcą”

Sklep internetowy patryczek.pl służy do dokonywania zakupów za pośrednictwem Internetu na stronie sklepu 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

2. Składanie zamówień

2.1. Sklep internetowy „Patryczek” prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet poprzez witrynę www.patryczek.pl, na której można składać zamówienia. Przedmiot zamówienia zwany jest też dalej PRODUKTEM. Katalog PRODUKTÓW znajduje się na stronie www.patryczek.pl i obejmuje m.in. Bieliznę i odzież niemowlęcą.

2.2. Kupującymi w sklepie internetowym patryczek.pl mogą być wyłącznie osoby fizyczne pełnoletnie posiadające zdolność do czynności prawnych.

2.3. W celu złożenia zamówienia należy:

a) zalogować się do Sklepu Internetowego;

b) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

c) wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu);

d) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. W przypadku wybrania dostawy kurierem Klient może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem.

e) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;

f) kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” ” albo „Zamawiam i płacę przy odbiorze”, w zależności od wyboru formy płatności;

2.4. KLIENT składa zamówienie dokonując wyboru PRODUKTÓW i umieszczając je w tzw. „koszyku”. KLIENT otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z numerem zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

2.5. Przy składaniu zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania numeru telefonu, adresu e-mail, oraz pełnego adresu, co jest warunkiem realizacji zamówienia. Podając swoje dane Klient potwierdza je jako prawdziwe.

2.6. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Ceny zamieszczone przy oferowanych PRODUKTACH nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian cen towarów znajdujących się w ofercie, dodawania nowych towarów do oferty sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany te nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

2.7. Klient ma do wyboru różne formy dostawy wskazane na stronie: http://www.patryczek.pl/koszty-wysylki.

2.8. Dostawa PRODUKTÓW odbywa się w sposób wybrany przez KLIENTA w zamówieniu, a jej koszty są określone w cenniku dostępnym na stronie: http://www.patryczek.pl/koszty-wysylki

2.9. Zdjęcia produktów umieszczone na stronie internetowej mogą nieznacznie odbiegać od wizerunku towaru znajdującego się w sprzedaży (wzór, odcień).

2.10. Podczas składania zamówienia należy wybrać formę wysyłki i płatności. Płatności za zamówienie można dokonać przy odbiorze lub przelewem elektronicznym, przelewem bankowym, kartą płatniczą lub za pośrednictwem innych funkcjonalności udostępnianych na stronie: www.patryczek.pl. Jeżeli wysyłka ma być na inny adres niż podany w rejestracji to proszę zaznaczyć taką opcję i uzupełnić dane adresowe. Zamówiony towar możemy przesłać na adres inny niż adres zamawiającego pod warunkiem, że zapłata jest dokonana w formie "Wpłaty z góry na rachunek bankowy" lub „płatność online”. Takie zamówienie nie może zostać zrealizowane, jeżeli wybrana została zapłata "Za pobraniem".

2.11. Zapłaty można dokonać:

a) podczas odbioru przedmiotu zamówienia po dostarczeniu go przez Pocztę Polską lub firmę kurierską - gotówką. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie Sklepu Internetowego;

b) przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) - przelewem bankowym lub korzystając z serwisu dotpay.eu oraz paypal.com. W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.

2.12. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje automatycznie potwierdzenia e-mailem dotarcia Państwa zamówienia, potwierdzenie akceptacji zamówienia i potwierdzenie wysyłki towaru.

2.13. Do każdego zamówienia jest wystawiana faktura/paragon, która jest doręczana KLIENTOWI razem z PRODUKTEM.

2.14. Wszelkie zmiany w treści zamówienia są możliwe tylko do czasu przyjęcia zamówienia do realizacji.

2.15. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w szczególnych przypadkach, informując o tym Zamawiającego.

2.16. Złożenie zamówienia w sklepie patryczek.pl oznacza akceptację przez Klienta zasad sprzedaży wynikających z regulaminu oraz zobowiązuje Klienta i Sprzedawcę do przestrzegania zawartych w nim zasad.

2.17. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.

3. Warunki dostawy

3.1 Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 2 dni robocze liczone od momentu wpływu pieniędzy na konto w przypadku płatności przelewem lub online w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu. Jeżeli pieniądze wpłyną na konto do godziny 12-tej danego dnia to wysyłka następuje w dniu następnym.

3.2 W przypadku wybrania przez KLIENTA płatności przy odbiorze, czas realizacji zamówienia wynosi 2 dni robocze liczone od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

3.3. W uzasadnionych przypadkach, realizacja zamówienia może nastąpić w terminie do 14 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia.

3.4 Do czasu oczekiwania na przesyłkę należy doliczyć czas dostawy przez Pocztę Polską lub firmę kurierską.

3.5 Klient nie może anulować zamówienia, które zostało już wysłane.

3.6 Do wartości każdego zamówienia doliczany jest koszt dostawy przez Pocztę Polską lub firmę kurierską w zależności od wyboru sposobu dostawy zamówienia przez Klienta. Koszty przesyłki są indywidualne dla każdego zamówienia i zależą od wielkości zamówienia i wagi zamówionych towarów.

3.7 Czas transportu zależy od Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek z przyczyn nie leżących po stronie sklepu.

3.8. Koszt dostawy zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie głównej:

http://www.patryczek.pl/koszty-wysylki..

4. Płatności

Płatności w naszym sklepie internetowym patryczek.pl można dokonać za pomocą przelewu na konto lub korzystając z serwisu dotpay.eu oraz paypal.com. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Towar zostaje wysłany po wpłynięciu wpłaty na nasze konto.

Konto do wpłaty:

23 1140 2017 0000 4402 1108 4037

Odbiorca przelewu:

„Patryczek”

ul. Piłsudskiego 2/116

85-799 Bydgoszcz

W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia oraz imię i nazwisko Kupującego.

5. Odbiór przesyłki i gwarancje

5.1 Podczas odbioru przesyłki Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki w obecności doręczyciela. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu przy widocznym zewnętrznym uszkodzeniu opakowania będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności doręczyciela i potwierdzonego przez niego.

5.2. SPRZEDAWCA przestrzega obowiązku dostarczania PRODUKTÓW bez wad.

5.3. W przypadku, gdy PRODUKT ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121) w tym m.in. art. 556 – 576.

5.4. KLIENT ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy.

5.5. W sytuacji wystąpienia wady KLIENT może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:

a) wymiany towaru na nowy;

b) naprawy towaru;

c) obniżenia ceny;

d) odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

5.6. Wybór żądania zależy od KLIENTA. SPRZEDAWCA może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale może się to odbyć z uwzględnieniem następujących okoliczności:

a) łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;

b) charakter wady – istotna czy nieistotna;

c) to, czy towar był wcześniej reklamowany.

5.7. Jeśli KLIENT żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, SPRZEDAWCA może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez KLIENTA:

a) byłaby niemożliwa do zrealizowania dla SPRZEDAWCY

albo

b) w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.

5.8. SPRZEDAWCA może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacji KLIENT może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

5.9. SPRZEDAWCA musi wymienić towar lub usunąć wadę w rozsądnym czasie, który trwa nie dłużej niż 21 dni kalendarzowych. Jeśli SPRZEDAWCA nie dochowa tego terminu, KLIENT może wyznaczyć mu czas na spełnienie żądania. W przypadku dalszej bezczynności SPRZEDAWCY i upływu wyznaczonego terminu KLIENT jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny.

5.10. SPRZEDAWCA odpowiada wobec KLIENTA za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Przez rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. W takiej sytuacji to sprzedawca musi udowodnić, że wada powstała z winy KLIENTA. W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, tj. pomiędzy dwunastym a dwudziestym czwartym miesiącem od wydania towaru, KLIENT powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu.

5.11. Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Pismo reklamacyjne KLIENT może przekazać SPRZEDAWCY bezpośrednio lub wysyłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub na adres e-mail: sklep@patryczek.pl

5.12. Jeżeli żądanie złożone przez KLIENTA przy reklamacji dotyczy:

a) naprawy towaru,

b) wymiany towaru na nowy,

c) obniżenia ceny towaru,

to na SPRZEDAWCY spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.

5.13.Reklamowane PRODUKTY należy odesłać wraz z informacją o przyczynie reklamacji na adres: ul. Piłsudskiego 2/116, 85-799 Bydgoszcz.

6. Odstąpienie od umowy

6.1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), KLIENT który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

6.2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia PRODUKTU w posiadanie przez KLIENTA lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

6.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, KLIENT powinien poinformować SPRZEDAWCĘ o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. KIENT może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy [wzór jest poniżej treści regulaminu]. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.

6.4. W przypadku, gdy KLIENT dokonywał płatności gotówką, sugerowane jest aby w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy podać rachunek bankowy, na który zostaną zwrócone środki. 5. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich PRODUKTÓW objętych zamówieniem albo ich części.

6.5. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6.6. SPRZEDAWCA zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając skan oświadczenia na adres e-mail: sklep@patryczek.pl Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane tradycyjną drogą pocztową na adres: „Patryczek” ul. Piłsudskiego 2/116, 85-799 Bydgoszcz, z sugerowanym dopiskiem „odstąpienie od umowy”. SPRZEDAWCA za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła KLIENTOWI potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6.7.. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.

6.8.. SPRZEDAWCA niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia KLIENTA o odstąpieniu od umowy oraz towaru, zwraca KLIENTOWI wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do KLIENTA. SPRZEDAWCA może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od KLIENTA do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez KLIENTA dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.9.. KLIENT pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.

6.10. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył KLIENT. W przypadku, gdy KLIENT za PRODUKT dokonał zapłaty przy odbiorze, powinien wyrazić zgodę na zwrot środków w razie odstąpienia od umowy na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

6.11. KLIENT ma obowiązek zwrócić przesyłką PRODUKT SPRZEDAWCY niezwłocznie wraz z rachunkiem, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

6.12. KLIENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości PRODUKTU będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania PRODUKTU.

7. Dane osobowe i polityka prywatności

7.1 W związku z wejściem w życie od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO") informujemy, że:

a. Administratorem danych osobowych Klienta, zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedający Patryczek Maciej Kowalik z siedzibą na ul. Piłsudskiego 2/116, 85-799 Bydgoszcz, NIP: 554-252-88-00, REGON: 340209544. Dane kontaktowe: tel. 514 099 487, e-mail sklep@patryczek.pl;

b. Sprzedający przetwarza dane osobowe:

    w celu zawarcia umowy sprzedaży na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. B RODO);
    w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z Nami umowy sprzedaży (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. B RODO);
    w celu realizacji prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. C RODO);
    w celu realizacji uprawnień z tytułu rękojmi bądź gwarancji wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. C RODO);
    w celach dowodowych (archiwalnych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. F RODO);
    w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. F RODO);
    w celu badania satysfakcji klientów i określenia jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. F RODO);
    w celu przesyłania naszych ofert marketingowych (newsletter), informacji dotyczących promocji, nowości w naszym sklepie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. A RODO).

c. Dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przechowywane w celu wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną przetwarzane będą do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

d. Dane osobowe będą udostępniane następującym kategoriom podmiotów:

    naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu: firma księgowa, firmy kurierskie, kancelaria prawna, usługi informatyczne.
    innym niezależnym odbiorcom: bankom i leasingodawcom, których działalność umożliwia zakup towarów w naszym sklepie internetowym w systemie ratalnym, bądź wzięcie przedmiotu zakupu w leasing.
    Umowa powierzenia danych osobowych została stworzona zgodnie z uregulowaniami zasad przetwarzania Danych Osobowych, aby odpowiadały one w pełni postanowieniom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO.

e. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przeniesienia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

f. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, czyli otrzymywania drogą elektroniczną Newsletteru lub SMS, każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo odwołania zgody w każdym czasie, poprzez wysłanie wiadomość e-mail na adres sklep@patryczek.pl lub poprzez tel. 514 099 487, sklep dopuszcza również inną formę kontaktu jeżeli klient wyrazi taką chęć. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

g. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO")

7.3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności.

8. Postanowienia końcowe

8.1 Wypełnienie formularza z danymi Kupującego jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia rachunku i prowadzenia sprawozdań finansowych. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. usunac

8.2 Sklep Patryczek.pl nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia składane w imieniu Klienta przez osoby trzecie.

8.3 Złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Każdy Klient jest każdorazowo związany postanowieniami regulaminu w chwili dokonywania zamówienia

8.4 W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

Życzymy udanych zakupów !

Polityka prywatności

Pobierz  Wzór odstąpienia od umowy.


Promocje

Certyfikaty

Odzież w naszym sklepie jest tylko polskiej produkcji. Wykonana z wysokogatunkowych materiałów.

Posiada certyfikaty: